perjantai 27. lokakuuta 2017

Johdanto

SHARIA TÄMÄN PÄIVÄN EUROOPASSA

Kun tarkastelemme islamia tämän päivän Euroopassa, näemme Amerikan 20 vuoden kuluttua. Miksi? Muslimien toiminta Euroopassa perustuu sharia-laille, samalle sharialla, jonka toimeenpano on alkamassa myös nykypäivän Amerikassa.
 • On aikoja, jolloin liikenne ruuhkautuu Lontoon kaduilla, kun muslimit kaappaavat kadut itselleen rukoillakseen - poliittinen seuraus sharia-lain soveltamisesta.
 • Euroopassa on alueita, jonne toisuskoisilla ei ole asiaa, mukaanlukien virkavalta. Nämä ovat islamilaisia erillisalueita, joilla asuu vain muslimeja. "Vain muslimeille" -politiikka perustuu sharia-lakiin.
 • Englannin anglikaaninen piispa kannattaa islamilaisen lain soveltamista muslimeihin. Piispa noudattaa sharia-lakia.
 • Koulujen oppikirjoissa voidaan esittää vain islamin hyväksymiä tekstejä; tämä perustuu sharia-lakiin.
 • Kristittyjen ei ole sallittua puhua muslimeille kristinuskosta, eivätkä jakaa heille kristinuskon kirjallisuutta. Tämä on sharia-lain soveltamisen poliittinen seuraus, jota panevat toimeen Britannian tuomioistuimet.
 • Muslimien tekemät raiskaukset ovat niin yleisiä osassa Ruotsia, että Ruotsissa on kielletty poliisia keräämästä raiskaustutkimuksissa sellaista tietoa, joka saattaisi viitata islamiin. Toisuskoisten naisten raiskaaminen on osa islamin doktriinia.
 • Britannian sairaaloissa musliminaisia hoidetaan sharia-lain vaatimusten mukaan.


SHARIA TÄMÄN PÄIVÄN AMERIKASSA

Seuraavassa joitakin nykyisiä ja menneitä tapahtumia Amerikassa, joiden alkuperä voidaan jäljittää sharia-lakiin:
 • Syyskuun 11. päivä, 2001, jihadistit hyökkäsivät New Yorkin World Trade Centeriin ja tuhosivat sen. Tämä teko noudatti jihadin doktriinia, joka löytyy sharia-laista. Hyökkäys oli poliittinen teko, jonka motiivina oli uskonnollinen velvollisuus ikuiseen jihadiin.
 • Oppikirjat tulee hyväksyttää islamilaisilla neuvostoilla. Tämä perustuu sharia-lakiin.
 • Työnantajat ja koulut kohtaavat vaatimuksia tiloista ja ajankäytöstä islamilaisille rukoushetkille. Nämä vaatimukset perustuvat sharia-lakiin.
 • Amerikkalaista pankkijärjestelmää islamisoidaan sharian pankkijärjestelmällä. Pankkijärjestelmäämme tehdään yhteesopivaksi islamilaisen pankkijärjestelmän kanssa, mutta samalla ollaan täysin tietämättömiä sharian totalitaarisesta luonteesta.
 • Yliopistoja vaaditaan tarjomaan sukupuolet erottavia uima-altaita ja liikuntasaleja musliminaisille.
 • Sairaaloita on haastettu oikeuteen, koska ne eivät ole tarjonneet sharian mukaista hoitoa.
 • Yksikään oppilaitos ei tarjoa kursseja, jotka käsittelisivät kriittisesti islamin historiaa tai doktriinia. Sharia-lain mukaan mitään islamin osa-aluetta ei saa kritisoida.
 • Muslimien hyväntekeväisyysjärjestöt antavat rahaa jihadisteille (muslimiterroristeille), kuten sharia-laki määrää.
 • Lentokentille asennetaan jalkojenpesualtaita muslimeille, ja ne maksatetaan amerikkalaisilla veronmaksajilla. Tämä on sopusoinnussa sharia-lain kanssa.
 • Muslimipakolaiset tuovat kaikki vaimonsa amerikkalaisen sosiaalituen ja sairaanhoidon huomaan. Viranomaiset eivät välitä asiasta, vaikka heille esitettäisiin todisteet. Moniavioisuus on olennainen osa shariaa.
 • Sotilaamme taistelevat Irakissa ja Afganistanissa, jotta niissä saatettaisiin voimaan perustuslait, joiden ensimmäinen artikla säätää sharian ylimmäksi auktoriteetiksi.


MIKSI MEIDÄN TÄYTYY TUNTEA SHARIA?

Muslimioppineet väittävät, että islamin laki on täydellinen, yleispätevä ja ikuinen. Yhdysvaltojen lait ovat väliaikaisia, rajoitettuja ja lopulta ne mitätöityvät. Jokaisen muslimin velvollisuus on noudattaa Allahin säädöksiä, shariaa. Yhdysvaltojen lait ovat ihmisen tekemiä, mutta sharia on pyhä ja sen on laatinut ainoa tosi jumala, Allah.

Sharia perustuu Koraanin ja muiden islamin uskonnollispoliittisten kirjoitusten periaatteisiin. Yhdysvaltojen lain ja sharian välillä ei ole yhteisiä periaatteita.

Sharia-lain ominaisuuksia:
 • Uskonnonvapautta ei ole.
 • Sananvapautta ei ole.
 • Ajatusten vapautta ei ole.
 • Taiteellista ilmaisunvapautta ei ole.
 • Lehdistönvapautta ei ole.
 • Tasa-arvoa ei ole - toisuskoinen, kafir, ei koskaan ole tasa-arvoinen muslimin kanssa.
 • Sharia-laki ei suojele toisiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvia ihmisiä. Oikeuskäytäntö on dualistista: muslimimiehille on eri säädökset kuin naisille ja toisuskoisille.
 • Naisilla ei ole samoja oikeuksia kuin miehillä.
 • Naisia on luvallista lyödä.
 • Toisuskoisten ei ole sallittua kantaa asetta.
 • Demokratiaa ei ole, sillä demokratia tarkoittaisi, että toisuskoiset olisivat tasa-arvoisia muslimien kanssa.
 • Meidän perustuslakimme on ihmisen tekemä tietämättömyyden, jahiliyya, asiakirja, jonka täytyy sopeutua sharian alaisuuteen.
 • Toisuskoiset ovat dhimmejä, kolmannen luokan kansalaisia.
 • Kaikkien hallitusten tulee hallita sharian mukaisesti.
 • Toisin kuin tavalliset lait, shariaa ei voida tulkita eikä muuttaa.
 • Kultaista sääntöä ei ole.


RATKAISU

Tässä kirjassa käytetään fakta-perustaista lähestymistapaa, joka perustuu analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. Kun olet lukenut kirjan, tiedät mikä on sharia-laki, ja mikä vielä tärkeämpää, tiedät mihin sharia-laki perustuu. Saat tietoa, jota useimmilla länsimaalaisilla ei ole. Islamin maailma alkaa avautua sinulle.


ISLAMIN KOLME NÄKÖKULMAA

Islam voidaan nähdä kolmella eri tavalla. Suhtautumisemme riippuu siitä, miten suhtaudumme Muhammadiin. Jos uskomme, että Muhammad on Allahin profeetta, olemme uskovaisia. Jos emme usko sitä, olemme uskottomia. Kolmas suhtautumistapa on apologistin. Apologisti ei usko, että Muhammad oli profeetta, mutta hän suhtautuu myönteisesti islamiin tuntematta islamin opetuksia.

Esitän esimerkin näistä kolmesta suhtautumistavasta.

Medinassa Muhammad istui koko päivän 12-vuotiaan vaimonsa vieressä katsellen, kun 800:n juutalaisen päät katkaistiin miekalla (1). Heidät mestattiin, koska he olivat sanoneet, ettei Muhammad ole Allahin profeetta. Muslimien näkökulmasta tämä teko oli tarpeellinen, sillä Muhammadin profeetallisuuden kieltäminen oli, ja on yhä edelleen, hyökkäys islamia vastaan. Allah pyhitti mestaukset.

Uskottomat näkevät tämän tapahtuman islamin jihadistisen väkivallan ilmentymänä ja hirvittävänä tekona.

Apologistit sanovat, että tämä oli eräs historiallinen tapahtuma; kaikkien kulttuurien historiassa on ollut väkivallan tekoja, eikä tässä ole syytä ryhtyä tuomitsemaan. He eivät ole milloinkaan lukeneet islamin pyhiä kirjoituksia, mutta kuitenkin puhuvat siitä syvällä rintaäänellä.

Näiden eri näkökulmien mukaisesti 800:n juutalaisten tappaminen oli:
 • Murhenäytelmä
 • Pyhä toimitus
 • Eräs historiallinen tapahtuma. Me itse olemme tehneet pahempaakin.

Ei ole mitään "oikeaa" tapaa suhtautua islamiin. Näkemykset ovat yhteensovittamattomia.

Tämä kirja on kirjoitettu uskottoman näkökulmasta. Kirjassa käsitellään islamia siitä näkökulmasta, millaisia vaikutuksia sillä on toisuskoisten elämään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uskonto on toissijaisessa roolissa. Muslimille islamin uskonnollinen puoli on tärkeä, mutta uskottomien elämään vaikuttavat islamin poliittiset näkemykset.

Keskustelemme islamista poliittisenä järjestelmänä. Emme puhu muslimeista tai heidän uskonnostaan. Muslimit ovat hekin ihmisiä ja heillä on erilaisia mielipiteitä. Uskonto käsittelee sitä, miten päästään Paratiisiin ja vältetään Helvetti. Islamin uskonnollisesta puolesta ei ole tarpeellista keskustella.

Meidän on keskusteltava islamista poliittisena ilmiönä, sillä se on vaikutusvaltainen poliittinen järjestelmä.(1) Profeetta Muhammadin elämäkerta, Ibn Hisham, Basam Books, ss. 320-321