sunnuntai 4. helmikuuta 2018

Jihad

Jihad on osa sharia-lakia.


SHARIA

o9.0 JIHAD
Jihad tarkoittaa sotaa kafireja vastaan islamin sharia-lain voimaan saattamiseksi.
Koraani 2:216 Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.
Koraani 4:89 He toivoisivat, että te tulisitte uskottomiksi, aivan kuin he itse ovat, ja siten heidän kaltaisikseen. Älkää ottako itsellenne ystäviä heidän joukostaan, ennenkuin he lähtevät kodeistaan Jumalan retkelle. Jos he palaavat entiseen vihamielisyyteensä, niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa, missä heidät kohtaattekin, älkääkä ottako itsellenne suojelijaa tai auttajaa heidän joukostaan.

Koko maailman on alistuttava islamille; kafirit ovat vihollisia yksinkertaisesti siksi, etteivät he ole muslimeja. Koraani pyhittää väkivallan ja terrorin. Rauha on mahdollista vain alistumalla islamille.

Poliittinen islam, jihad, on yleismaailmallinen ja ikuinen.
[Muslim 001,0031] Muhammad sanoi: "Minut on määrätty taistelemaan ihmiskuntaa vastaan, kunnes he tunnustavat, ettei ole muuta jumalaa kuin Allah ja he uskovat, että minä olen Hänen profeettansa ja he tunnustavat kaikki minun kauttani tulleet ilmoitukset. Kun he näin tekevät, minä turvaan heidän henkensä ja omaisuutensa ellei sharia muuten määrää, missä tapauksessa heidän kohtalonsa on Allahin kädessä."
[Bukhari 4,52,142] Muhammad sanoi: "Taistella kafireja vastaan jihadissa edes yhden päivän on parempi kuin koko maa ja kaikki mitä siinä on. Ratsupiiskaasi pienempi alue Paratiisissa on parempi kuin koko maa ja kaikki mitä siinä on. Päivän ja yön mittainen jihad on parempi kuin koko maailma ja kaikki mitä siinä on.

 o9.1 JIHAD ON PAKOLLISTA
Jihad on yhteisön velvollisuus. Kun riittävä määrä osallistuu siihen, ei se ole pakollista muille.
Koraani 4:95 Ne uskovaisista, jotka (retken aikana) istuvat kotona, minkään vamman heitä siihen pakottamana, eivät tule toisten vertaisiksi, jotka kilvoittelevat Jumalan retkellä pannen alttiiksi omaisuutensa ja henkensä. Jumala on korottanut ne, jotka panevat omaisuutensa ja elämänsä vaaralle alttiiksi, arvossa niiden yläpuolelle, jotka kotona istuvat. Molemmille on Jumalalla hyviä lupauksia, mutta ne, jotka taistelevat, on Jumala palkitseva runsaasti yli niiden, jotka pysyvät paikoillaan.
[Bukhari 4,52,96] Muhammad sanoi: "Jokainen, joka aseistaa jihadistin, saa saman palkinnon kuin taistelija; jokainen, joka huolehtii pyhän soturin elätettävistä, saa saman palkinnon kuin taistelija.

KUKA ON VELVOLLINEN TAISTELEMAAN JIHADISSA
o9.4 Kaikki täysissä sielun ja ruumiin voimissa olevat miehenpuolet, jotka ovat saavuttaneet puberteetin.


JIHADIN TAVOITTEET
o9.8 Kalifi (ylin hallitsija, jolla on sekä maallinen että uskonnollinen valta) julistaa sodan juutalaisia ja kristittyjä vastaan. Hän kutsuu heitä ensin islamiin, sitten maksamaan jizyaa (kafirien maksama vero). Jos he torjuvat sekä kääntymisen että jizyan, hän sotii heitä vastaan.
Koraani 9:29  Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.
o9.8 Kalifi taistelee kaikki ihmisiä [kafireja] vastaan, kunnes heistä tulee muslimeja. 

SOTASAALIS

o10.2  Se, joka voittaa kafirin, saa ottaa mitä vain voi.

[Bukhari 4,53,351 Muhammad sanoi: "Allah on tehnyt minulle luvalliseksi ottaa sotasaalista."
Koraani 8:41 Ja tietäkää, että hankkimastanne sotasaaliista kuuluu viides osa Jumalalle, toisin sanoen Hänen lähettiläälleen ja tämän lähiomaisille, orvoille, köyhille ja vaeltajille, jos uskotte Jumalaan ja siihen, minkä lähetimme palvelijallemme ratkaisun päivänä, sinä päivänä, jolloin molemmat sotajoukot kohtasivat toisensa. Jumalan on totisesti kaikki mahti.
Koska muslimi voi käydä jihadiin ketä tahansa kafiria vastaan, kun hän tekee sen oikeista syistä, silloin kafirilta varastaminen on jihadia.


KUOLEMINEN JIHADISSA - MARTTYYRIUS

Muslimista tulee marttyyri, kun hän tappaa Allahin ja islamin puolesta. Tämän tappamisen tulee kuitenkin olla vilpitöntä ja sen tulee tapahtua ainoastaan Allahin puolesta. Jos tämä motivaatio on vilpitön, silloin jihadisti joko pääsee Paratiisiin tai voi ottaa kafirin omaisuuden itselleen.

[Bukhari 1,2,35] Muhammad sanoi: "Allah palkitsee joko tuonpuoleisessa tai sotasaaliilla miehen, joka lähtee jihadiin vapaaehtoisesti vain uskonsa tähden Allahiin ja profeettoihin. Jos hän kuolee taistelussa ja kuolee marttyyrina, hän pääsee Paratiisiin."
Koraani 61:10 Te uskovaiset, osoitanko teille tien, jolla voitte pelastua tuskallisesta kurituksesta? Uskokaa Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansa ja asettakaa voimanne, rikkautenne ja henkenne Jumalan asian [jihad] palvelukseen; näin on teille parasta, jospa sen ymmärtäisitte.

JIHADIN TEHOKKUUS

Mekassa Muhammad oli saarnamies ja hän onnistui käännyttämään noin 10 henkeä per vuosi islamiin. Medinassa Muhammad oli sotapäällikkö ja poliitikko, joka käännytti islamiin noin 10000 ihmistä per vuosi. Politiikka ja jihad oli tuhat kertaa tehokkaampaa kuin uskonnon saarnaaminen käännyttämään arabeja islamiin. Jos Muhammad ei olisi ryhtynyt poliitikoksi ja jihadistiksi, olisi hänen kuollessaan ollut ainoastaan muutamia satoja muslimeja ja islam olisi painunut unholaan. Islam uskontona oli epäonnistuminen, mutta politiikka yhdistettynä uskontoon oli valtava menestys.

Alla oleva kuvaaja näyttää islamin kasvun näiden kahden vaiheen aikana.

Islamin kasvu

JIHADIN TILASTOJA

Jihadia käsitellään suuressa osassa Trilogiaa. Myöhemmässä, poliittisessa Koraanissa noin 24% ja keskimäärin 9% koko Koraanista käsittelee jihadia. Bukharin hadith-kokoelmasta noin 21% käsittelee jihadia ja Sira [Muhammadin elämäkerta] käyttää 67% tekstistä jihadin käsittelyyn (1). Huomatkaa kuinka Koraanin kaksijakoisuus näkyy Mekan ja Medinan ajan Koraanin teksteissä. Mekan Koraanissa ei puhuta lainkaan jihadista, ja muslimit ja islamin apologistit viittaavatkin aina Mekkalaisiin jakeisiin.


Jihadin osuus Trilogian teksteistä


JIHADIN KYYNELEET

Jihadin uhreina kuolleet viimeisten 1400 vuoden ajalta (2):
60 miljoonaa kristittyä
80 miljoonaa hindua
10 miljoonaa buddhalaista
120 miljoonaa afrikkalaista
Yhteensä 270 miljoonaa

Kutsun näitä kuolonuhreja Jihadin kyyneleiksi.(1) http://cspipublishing.com/statistical/index.html

(2) The Submission of Women and Slaves, CSPI Publishing, sivu 181.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti