torstai 16. marraskuuta 2017

Mikä on sharia?

Sharia on islamin laki. Kaikki muslimien yhteiskunnissamme esittämät vaatimukset perustuvat shariaan.

  • Kun kouluilta vaaditaan tiloja islamilaisiin rukoushetkiin, meitä vaaditaan noudattamaan sharia-lakia.
  • Kun muslimi peittää päänsä huivilla, hän tottelee sharia-lakia.
  • Kun sanomalehti ei julkaise tanskalaisia pilapiirroksia Muhammadista, se alistuu sharia-lain vaatimuksiin.
  • Kun sairaaloita vaaditaan antamaan musliminaisille erityiskohtelua, kyseessä on sharian noudattaminen.
  • Kun oppikirjat täytyy hyväksyttää muslimijärjestöillä ennen kuin niitä käytetään kouluissa, se on sharia-lain soveltamista.

Hyökkäys World Trade Centeriin noudatti sääntöjä sodasta ja jihadista, jotka löytyvät shariasta. Sharia on kaikkien muslimien uskonnollisen, poliittisen ja kulttuurisen elämän perusta.

Yhdysvalloissa sovelletaan yhä enemmän shariaa ja silti ihmiset eivät tiedä, mitä sharia tarkoittaa, sillä koulut eivät opeta sitä.HYVÄT UUTISET

Helpoin tapa oppia islamia on opiskella sharia-lakia. Opiskelemalla shariaa tutustutaan samalla Koraaniin ja Muhammadiin.

Kun ymmärrät shariaa, alat ymmärtää islamia. Useimmat ihmiset ajattelevat, että islamia on vaikeaa tai jopa mahdotonta ymmärtää, mutta kun tietää periaatteet, islam on hyvin looginen. Se perustuu erilaiseen näkemykseen ihmisyydestä, logiikasta, tiedosta ja etiikasta. Kun ymmärtää periaatteet ja logiikan, pystyy ymmärtämään mitä ja miksi jotain tapahtuu, ja voi myös arvata mitä tapahtuu seuraavaksi.LÄHDEVIITTAUKSISTA

Ennen kuin voi ymmärtää shariaa, täytyy oppia mitä ovat kolme sharian perustana olevaa kirjaa.

Jokainen sharia-lain sääntö perustuu joko Koraaniin tai sunnaan - Muhammadin täydelliseen esimerkkiin (joka löytyy kahdesta tekstikokoelmasta: Hadith ja Sira). Jokainen islamin säännös perustuu Koraaniin ja sunnaan.

Sunna kertoo Muhammadin elämän joka ikisen yksityiskohdan. Tiedämme, miten hän harjasi hampaansa ja kumman kengän hän puki ensin jalkaansa. Sunna on kirjattu Hadithiin ja Siraan.

Saatat ajatella, että Koraani on islamin raamattu, mutta se ei pidä paikkaansa. Islamin raamattu on Koraani, Sira ja Hadith yhdessä - voimme kutsua näitä kolmea yhdessä Trilogiaksi.

Koraani sisältää vain 14 % islamin doktriinin sanoista. Sunnaa käsittelevät tekstit (Hadith ja Sira) sisältävät 86 % islamin doktriinista. Islam on 14 % Allahia ja 86 % Muhammadia.

Sharia on Koraanin ja sunnan tiivistetty ja sovellettu esitys. Siksi on mahdotonta ymmärtää shariaa ellei tunne Koraanissa, Sirassa ja Hadithissa esitettyä oppirakennelmaa. Useimmista tämän kirjan luvuista löytyy viittaukset lähteisiin.

N. Kellerin kääntämä ja Amana Publicationsin kustantama Reliance of the Traveller on klassinen sharia-käsikirja. Se nauttii suurta arvostusta, sillä viisi islamin suurinta nykyistä koulukuntaa on hyväksynyt sen. Se on 1200 sivuinen 1300-luvulla kirjoitettu kirja, joka käsittelee sellaisia aiheita kuin toisuskoisten poliittinen kontrollointi, rukoukset, jihad, perinnönjako, rangaistukset, oikeuskäytäntö ja maankäyttö. Se sisältää säännöksiä ja teologiaa.

Tässä näyte tyypillisestä luvusta:

o8.0 ISLAMIN USKOSTA LUOPUMINEN
O8.1 Kun henkilö, joka on saavuttanut puberteetin ja on mieleltään terve, vapaaehtoisesti jättää islamin uskon, hän ansaitsee tulla surmatuksi.
[Bukhari 9,83,17] Muhammad: "Muslimia, joka on todistanut, ettei ole muuta jumalaa kuin Allah ja että minä olen Hänen profeettansa, ei saa surmata kuin kolmesta syystä: rangaistuksena murhasta, aviorikoksesta tai apostaasista."


"o8.1" on The Reliance of the Travellerin referenssinumero. Teksti on jaettu osiin - a, b, c, jne. Tämä nimenomainen läki löytyy osasta o, luvusta 8, aliluvusta 1. Kyseinen kohta löytyy Travellerista tällä referenssinumerolla.

Yllä olevassa esimerkissä meillä on laki, uskonluopio (muslimi, joka hylkää uskonsa) tulee tappaa, ja meille on myös kerrottu, mistä kyseinen laki tulee, tässä tapauksessa Hadithista, joka sisältää Muhammadin tekoja ja sanomisia.

Tämä nimenomainen hadith tulee sahih al-Bukharista, joka on yksi kuudesta kanonisoidusta sunnimuslimien hadith-kokoelmasta. Tämän profeetallisen kokoelman kokosi muslimioppinut Muhammad ibn Ismail al-Bukhari noin 200 vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen. Se on  arvovaltaisin kaikista hadith-kokoelmista. Sahih tarkoittaa aitoa tai oikeaa. Huomatkaa indeksinumero 9,83,17. Se viittaa lukuun ja jakeeseen alkuperäisessä tekstissä. Kaikki hadith-kokoelmat löytyvät internetistä monien yliopistojen sivuilta.

Tässä sharian säännös, joka perustuu Koraaniin:


o9.0 JIHAD
Jihad tarkoittaa sotaa kafireja vastaan islamin levittämiseksi.
Koraani 2:216: Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.


Sharia määrittelee yllä, mitä on jihad ja antaa sitten viittauksen auktoriteettiin. Asian voi jälleen tarkistaa alkuperäisestä lähteestä referenssinumerolla o9.0.

Lopuksi vielä kolmannen tyyppinen referenssi:

KAPINOIVAN VAIMON KOHTELU
m10.12 Kun aviomies huomaa kapinoinnin merkkejä...
Ishaq969 ...miesten tulee kohdella naisiaan kohtuullisesti, sillä he ovat miesten vallassa eivätkä voi määrätä omista asioistaan.


Yllä meillä on jälleen tavanomainen referenssinumero, m10.12, joka viittaa The Reliance of the Travelleriin - alkuperäiseen lähteeseen. Indeksinumero 969 on viitenumero Siraan (Muhammadin elämäkerta - The Life of Muhammad, (A. Guillaume), ja lukija voi sen avulla jälleen tarkistaa asian alkuperäisestä lähteestä.


LUOTETTAVAA JA ARVOVALTAISTA TIETOA

Pääosa Trilogiasta ei käsittele sitä, miten ollaan hyviä muslimeita, vaan suurin osa tekstistä on omistettu toisuskoisille. Koraanissa 64 % sanoista käsittelee toisuskoisia ja koko Trilogiassa 60 % käsittelee toisuskoisia.

Islam ei ole vain uskonto. Se on kokonainen sivilisaatio, jolla on täydellinen poliittinen järjestelmä, uskonto ja lakijärjestelmä - sharia. Muhammad saarnasi islamia Mekassa 13 vuotta ja sinä aikana 150 arabia kääntyi islamiin. Sitten hän muutti Medinaan, jossa hänestä tuli poliitikko ja sotapäällikkö. Kahden vuoden jälkeen jokainen Medinan juutalainen oli joko tapettu, orjuutettu tai karkotettu. Hän oli osallisena väkivallantekoihin keskimäärin joka kuudes viikko yhdeksän viimeisen elinvuotensa aikana (1). Muhammadin kuollessa hän oli kukistanut kaikki vihollisensa.

Tämä ei ollut uskontoa vaan politiikkaa. Jihad on poliittista toimintaa, jonka vaikuttimena on uskonto. Poliittisen islamin doktriini käsittelee toisuskoisten kohtelua.

Muhammad ei menestynyt uskonnollisena johtajana, vaan vasta jihad teki hänestä voittoisan. Sharia-laki on islamilaisen sivilisaation täytäntöönpanoa.

Sharian ja juutalaisen lain, halakhan, suurin ero on islamin poliittinen luonne. Juutalainen laki ei sano mitään ei-juutalaisista, ja toteaa lisäksi erityisesti, että maan laki menee aina halakhan edelle.

Shariassa on paljon sanottavaa kafireista ja siitä, miten näitä tulee kohdella, alistaa ja hallita. Sharia vaatii, että se menee kansallisten lakien edelle.

Sharian mukaan toisuskoisissa ei ole mitään hyvää. Tämän vuoksi jokaisen toisuskoisen on hyvä tuntea sharia-lakia, erityisesti heidän, jotka toimivat politiikassa, hallinnossa, lainsäädännössä ja oikeustoimessa. Sharia koskee niin muslimeja kuin toisuskoisiakin. Islamin asenteet ja teot toisuskoisia kohtaan eivät ole uskonnollisia vaan poliittisia.

Vaikka sharia on ristiriidassa jokaisen Yhdysvaltain perustuslain pykälän kanssa, sitä pannaan toimeen tänäkin päivänä, sillä amerikkalaiset eivät tunne shariaa tai sen merkitystä.


SHARIA JA TULKINTA

Usein selitetään, kun törmätään Koraanin epämiellyttäviin säkeisiin, että tekstin todellinen merkitys riippuu tulkinnasta. Yli tuhannen vuoden ajan sharia on ollut virallinen ja normatiivinen islamin tulkinta. Sharia on islamin kyvykkäimpien oppineiden tulkinta Koraanista ja sunnasta. Lisätulkintoja ei tarvita, sillä selvitystä on tehty jo tuhannen vuoden ajan. Kaikki islamille uudet asiat täytyy arvioida ja tuomita sharian mukaan, joka on lopullinen ja yleispätevä moraalikoodi koko ihmiskunnalle maailman loppuun asti.

Sharia perustuu täydellisiin ja muuttumattomiin Koraaniin ja sunnaan. Suuri enemmistö islaminoppineista pitää shariaa Allahin ikuisena tahtona. Se tulee saattaa kaikkien ihmisten ainoaksi pyhäksi laiksi nykyisessä muodossaan.

Kaikkien shariaan tehtävien muutosten tulee perustua Koraaniin ja Muhammadin sunnaan, aivan kuten klassiset tekstitkin.


LÄHDEVIITTEET

Jos haluat tietää enemmän jostain tässä kirjassa olevasta asiasta, useimmissa luvuissa on viitenumerot, joiden perusteella pääset käsiksi alkuperäiseen lähteeseen.

Koraani 1:2 on viittaus Koraanin lukuun 1, jakeeseen 2.
Ishaq 123 on viittaus Ishaqin Siraan, sivuviittaukseen 123 [Englanninkielinen Guillaumen painos]
[Bukhari 1,3,4] on viittaus sahih Bukhariin, volume 1, kirja 3, numero 4.
[Muslim 012, 1234] on viittaus sahih Muslimiin, kirja 12, numero 1234


(1) Profeetta Muhammadin elämäkerta, Ibn Hisham, Basam Books, sivu 452Ei kommentteja:

Lähetä kommentti